Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Ứng dụng Skyfire - Trình duyệt Flash dành cho Iphone, iPod Touch, iPad

Ứng dụng Skyfire được mong đợi rất lâu trên iPhone nhằm giúp iPhone có thể xem được các trang Web chứa Video Flash đồng thời với cấu hình chuẩn của một trình duyệt Web, ứng dụng này hoàn toàn có thể thay thế trình duyệt mặc định Safari của hệ thống.

Ứng dụng được bán cho iPhone với giá 2.99$ và IPad với giá 4.99$ với các tính năng:• Chơi hàng triệu video Flash - hàng ngày, không có giới hạn!

• Thanh công cụ mới - Chỉ với 1 cú nhấp chuột sẽ đến ngay các nội dung liên quan

• Giữ điểm chạm: Khi các thông tin thể hiện nhanh của Facebook và Twistter thì bạn chỉ cần 1 cú nhấp là thấy ngay được sự thể hiện nddos.

• Universal: Cũng giống như bất kỳ trang trên internet, với một cú nhấp chuột.

• Liên kết: Chỉ xem những liên kết của bạn bè giúp lọc các liên kết không cần thiết.

• Phổ biến: Xem những gì bạn bè và cộng đồng Facebook có thể nói về những trang web bạn đang khám phá

• Hãy thông báo: Nhanh chóng truy cập nguồn cấp dữ liệu GReader

• Chia sẻ với các dịch vụ khác bao gồm GReader, Instapaper, Pinboard và Read It Later

• Cấu hình của trình duyệt chuẩn: Tabs, tìm kiếm, chia sẻ, đánh dấu, lịch sử, vv

• Sử dụng ở chế độ toàn màn hình và có chức năng tắt nhanh chóng về đầu trang.

• "Desktop" tùy chọn tải các trang như trên một trình duyệt máy tính để bàn, cho linh hoạt hơn trong việc tiếp cận các trang web


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét